4011 - (4x) NAND 2-input

pinout

1 A1 14 VCC 2 B1 13 A4 3 Y1 12 B4 4 Y2 11 Y4 5 A2 10 Y3 6 B2 9 A3 7 GND 8 B3 4011 www.nanobob.com

symbol

& www.nanobob.com 1 A1 3 Y1 2 B1 & www.nanobob.com 5 A2 4 Y2 6 B2 & www.nanobob.com 9 A3 10 Y3 8 B3 & www.nanobob.com 13 A4 11 Y4 12 B4

function table

AB Y
00 1
01 1
10 1
11 0

pin types

0 digital input (inverted) 0 digital output (inverted) 0 digital input-output (bidir) 0 analog (input or output) 0 positive power 0 ground 0 negative power