74133 - (1X) NAND 13-input

pinout

1 A 16 VCC 2 B 15 M 3 C 14 L 4 D 13 K 5 E 12 J 6 F 11 I 7 G 10 H 8 GND 9 Y 74133 www.nanobob.com

symbol

NAND www.nanobob.com 1 A 2 B 3 C 4 D 5 E 6 F 7 G 9 Y 10 H 11 I 12 J 13 K 14 L 15 M

pin types

0 digital input (inverted) 0 digital output (inverted) 0 digital input-output (bidir) 0 analog (input or output) 0 positive power 0 ground 0 negative power