744002 - (2x) NOR 4-input

pinout

1 NOR1 14 Vcc 2 A1 13 NOR2 3 B1 12 A2 4 C1 11 B2 5 D1 10 C2 6 NC 9 D2 7 GND 8 NC 744002 www.nanobob.com

symbol

www.nanobob.com 2 A1 1 NOR1 3 B1 4 C1 5 D1 www.nanobob.com 12 A2 13 NOR2 11 B2 10 C2 9 D2

function table

ABCD Y
0000 1
1xxx 0
x1xx 0
xx1x 0
xxx1 0

pin types

0 digital input (inverted) 0 digital output (inverted) 0 digital input-output (bidir) 0 analog (input or output) 0 positive power 0 ground 0 negative power